Các trường trung học phổ thông sẽ tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức xét tuyển. Riêng Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp đơn vị thi tuyển.

Đó là phương thức tuyển sinh vào lớp 10 ở tỉnh Quảng Bình niên học 2017-2018.

=====>>> Trung tâm gia sư giỏi hóa kèm tại nhà : gia sư hóa

[center !important]Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2016 – 2017. (Ảnh: Thủy Phan)[/center !important]

nguồn tin từ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông niên học 2017-2018 sẽ có đổi thay so với các năm học trước.

Theo đó, các trường trung học phổ thông trên khu vực sẽ tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức xét tuyển. Riêng Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp công ty thi tuyển.

Cụ thể, tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông trên khu vực sẽ không thi tuyển, mà phân vùng tuyển sinh, mỗi huyện, đô thị là một vùng tuyển sinh; riêng quận Quảng Trạch và quận 3 Đồn là một vùng tuyển sinh.

Trong đó, sẽ có từng cụm tuyển sinh, gồm: 1 số xã, phường, xã trên địa bàn phụ cận trường trung học phổ thông. Dựa vào nguồn học sinh lớp 9 trong cụm, Sở sẽ phân kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường trung học phổ thông.

Về phần đăng ký dự tuyển: 1 học sinh chỉ được đăng ký một ước nguyện (đăng ký dự tuyển vào một trường trung học phổ thông). học sinh đủ điều kiện và có mơ ước vào học trường trung học phổ thông nào thì nộp đơn và thủ tục tuyển sinh tại trường đó.

Lưu ý: Vì chỉ được xét tuyển 1 mong ước nên học trò, bố mẹ các em học trò cần tiêu chí vào kế hoạch tuyển sinh ở các trường trung học phổ thông và kết quả học tập, đoàn luyện của học trò để nộp đơn dự tuyển cho phù hợp.

Đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ tuyển sinh theo hình thức thi tuyển, phạm vi tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

So với các năm trước, năm nay có điểm mới các mà em học sinh thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp cần lưu ý: đó là học sinh chỉ được đăng ký dự tuyển một môn chuyên. nếu học sinh đã trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp thì không được phép rút giấy má để dự tuyển vào trường trung học phổ thông khác.

Đối với những học trò đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Toán, giả thử không trúng tuyển thì được khiến cho đơn xin dự tuyển vào lớp chuyên Tin (chỉ áp dụng khi môn Tin học còn tiêu chí tuyển sinh).

Đối với những học trò không trúng tuyển vào các lớp chuyên, giả thiết có ước nguyện thì được dự tuyển vào lớp không chuyên của Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp (nếu có kế hoạch xét tuyển lớp không chuyên).

giả thử học sinh không trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp thì nộp đơn dự tuyển vào Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh hoặc các trường trung học phổ thông khác.

Sở Giáo dục và huấn luyện tỉnh Quảng Bình bắt buộc các Phòng Giáo dục và giải thích, các công ty trực thuộc có sứ mệnh công bố nhiều hình thức cho học trò và quần chúng. # trên khu vực về công tác tuyển sinh; thực hiện trang nghiêm việc phân vùng tuyển sinh đã được Ủy ban quần chúng quận, huyện, thị thành xét duyệt.

đồng thời thực hành tuyển sinh nghiêm trang, cam đoan công khai, công bằng, dân chủ và đúng quyết định, quy định tuyển sinh tại các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và training. hướng dẫn, tạo điều kiện dễ dàng nhất để học trò khiến hồ sơ đăng ký dự tuyển; nghiêm cấm các trường hợp vận động, quyên góp và thu tiền ngoài quyết định khi tuyển sinh.

Nguồn:  Tổng hợp internet