Từ năm 2017, sinh viên cao đẳng học theo chương trình mới của Bộ cần lao

Ngày 9/11, tại gia sư tiếng anh tại hà nội Thủ Đô Hà Nội, Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội tiến hành Lễ bàn giao chức năng điều hành Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, hai Bộ đã tiến hành Lễ bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, hệ thống 201 trường cao đẳng và 303 trường trung cấp chuyên nghiệp cũng như hệ trung cấp chuyên nghiệp đang được giảng giải tại 200 trường cao đẳng và 40 trường đại học sẽ được bàn giao về Bộ cần lao – Thương binh và phố hội quản lý.

Con số tại Lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Hai Bộ dự tính sẽ ký biên bản bàn giao trước ngày 31/12/2016.

diễn ra từ ngày 1/1/2017, Bộ cần lao – Thương binh và phố hội thực hiện điều hành nhà nước hầu hết lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên).

Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ cần lao – Thương binh và phố hội tiến hành Lễ bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: Thùy Linh)

Tại đây, hai Bộ cũng hợp lực xử lý các công việc sau:

công đoạn chuyển tiếp: Các trường cao đẳng bây giờ đang thuộc hệ thống giáo dục đại học nên tiêu chí, chương trình giảng giải, Căn cứ cán bộ giảng viên dị biệt hồ hết so với các trường cao đẳng nghề.

vì thế cần có công đoạn chuyển tiếp để thầy giáo, sinh viên im tâm trước khi triển khai chương trình giải thích mới theo hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Về tuyển sinh: Bộ GD&ĐT tiếp tục xử lý dứt điểm những vấn đề liên đới đến tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp nhiều năm kinh nghiệm năm 2016.

Từ năm 2017 các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ tuyển sinh theo quy chế do Bộ cần lao – Thương binh và phường hội ban hành phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Địa phương nào cũng lo cho căn số của giáo dục nghề nghiệp

(GDVN) – Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Không có sự hiệp lực điều hành nhà nước hệ thống giáo dục quốc dân thì khó có cơ cấu nhân lực hợp tác theo bắt buộc tăng trưởng quốc gia.

Về training: Những sinh viên cao đẳng tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước được tiếp diễn học chương trình cao đẳng hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng cao đẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Những sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi học theo chương trình mới của Bộ cần lao – Thương binh và xã hội, cấp bằng cao đẳng thuộc giáo dục nghề nghiệp;

Về liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học: Những học sinh, sinh viên trung cấp nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước giả thử có đủ điều kiện theo quy định hiện hành thì được tạo điều kiện để học liên thông lên đại học nếu có mong ước.

Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh tiêu chí liên thông của các trường Đại học để có thể tuyển sinh giảng giải liên thông trung cấp nhiều năm kinh nghiệm, cao đẳng, đại học cho các đối tượng này.

Việc training liên thông đối với học sinh, sinh viên thuộc giáo dục nghề nghiệp tuyển từ năm 2017 trở đi sẽ thực hiện theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Về xử lý các giấy má, thủ tục hành chính liên đới đến các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Bộ GD&ĐT tiếp tục xử lý dứt điểm các giấy má tồn đọng của các trường cao đẳng, trung cấp giỏi đã gửi về Bộ trước ngày 31/10/2016 và đang trong thời kỳ xử lý.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: "Bộ GD&ĐT sẽ hợp lực các công việc để bàn giao theo sự cắt cử của Chính phủ.

Bàn giao không có tức là hết trách nhiệm, mà bàn giao ở đây để có sự hiệp lực trong điều hành Nhà nước, còn trong công đoạn tổ chức thực hiện vẫn có sự hợp tác chặt chẽ, nhịp nhàng.

Riêng đối với các cán bộ, công chức của Vụ giáo dục nhiều năm kinh nghiệm, Bộ trưởng khẳng định: Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành các giấy tờ chuyển công tác cho các đồng chí sang Tổng Cục dạy nghề (Bộ lao động – Thương binh và phường hội) giả thử các đồng chí có hoài vọng.

Trong trường các đồng chí vẫn có mơ ước ở lại công tác tại cơ quan Bộ GD&ĐT, Bộ cũng hoan nghênh và sẽ sắp xếp công việc hợp lý theo sở trường và năng lực của từng cá nhân".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ sự nhất trí với quan điểm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, cùng lúc khẳng định sẽ giao cho Tổng Cục dạy nghề khiến các hồ sơ tiếp thụ nhân sự từ Vụ Giáo dục giỏi (Bộ GD&ĐT) ví thử như các đồng chí có cầu nguyện thuyên chuyển công tác.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giao Bộ lao động – Thương binh và phường hội điều hành nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, trừ giáo dục nghề nghiệp ngành sư phạm.

Theo đó, đầy đủ các trường cao đẳng, trung cấp giỏi và hệ tập huấn cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở vật chất giáo dục giải thích thuộc Bộ GD&ĐT trước đây sẽ chuyển về Bộ lao động – Thương binh và phường hội quản lý.

======>>>> Xem thêm:

http://giasudaiviet.com/gia-su-day-lop-11-giup-hoc-sinh-dinh-hinh-khoi-thi.html

Nguồn: Tổng hợp trên mạng